خدمات عضویت

 

درخواست عضويت
شما مي توانيد درخواست عضويت خود را از طريق اين بخش به سيستم ارسال کنيد. درخواست عضويت شما به وسيله مديريت سيستم مورد بررسي قرار گرفته و در صورت اعتبار، نام کاربري و کلمه عبور شخصي خود را از طریق پست الکترونیکی دريافت خواهيد کرد.

ويرايش اطلاعات شخصي
در این قسمت شما می توانید اطلاعات کاربری خود را که تغییرکرده است را تصحیح نمایید.
 
تنظیمات مورد نیاز
در این قسمت چگونگی تنظیمات مرورگر برای بهتر دیدن سایت مشخص شده است.