روش جستجوی ساده

در اين روش تنها با انتخاب يک فيلد ( عنوان ، نويسنده ، مترجم ، همه موارد و ... ) مي توان اطلاعات مورد نيازتان  را جستجو نماييد