روش جستجوی پیشرفته

در اين روش شما مي توانيد همزمان با استفاده از چندين فيلد (عنوان، نويسنده، مترجم، موضوع و ... ) جستجوي ترکيبي انجام دهيد.   

مثال : کتابهايي از مرتضي مطهري که موضوع  ايران  و اسلام و ناشر آن صدرا باشد.

مثال : کتابهايی با موضوع برنامه نويسی و کامپيوتر و ناشر ناقوس

مثال : کتابهايی با موضوع گرافيک با ترجمه جعفرنژاد قمی و ناشر جهاد دانشگاهی